Like a drop in the ocean

This moment is just one of many.

+5Sukhasana (Regular, Side-bend), Jathara Parivartanasana, Ardha Navasana, Cat & Cow
+15Thread the Needle, Table (Extensions & Contractions), Ardha Dhanurasana, Gomukhasana
+25Regular, Utthan Pristhana, Eka Pada Rajakapotasana II (Thigh stretch), Anjaneyasana
+35Virabhadrasana II > Parsvakonasana, Parivrtta Parsvakonasana, Trikonasana > Ardha Chandrasana
+45Ardha Adho Mukha Vrksasana, Sucirandrasana > Supta Eka Pada Yogidandasana, Eka Pada Bhekasana, Sphinx
+55Purvottonasana, Sukhasana Twist, Agnistambhasana, Bharadvajasana I
+65Ardha Matseyandrasana, Marichiyasana III, Jathara Parivartanasana (Bolster)
+75Omega, Shivasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.